Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2012

ET-First Contact Radio with Alessandra Fadda


Αν καταλαβαίνετε τη γλώσσα, παρακαλώ ακούστε το βίντεο... περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τους Εργάτες του Φωτός.