Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2008

Οι 5 Εσφαλμένες Αντιλήψεις για τη Ζωή


Υπάρχουν εσφαλμένες αντιλήψεις για τη Ζωή πολύ σημαντικές, οι οποίες δημιουργούν συνακόλουθα πολύ σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή που ζούμε. Οι πέντε κυριότερες είναι οι ακόλουθες:

1. Ότι οι άνθρωποι είναι χωριστοί από τους άλλους ανθρώπους.

2. Ότι δεν υπάρχουν αρκετά από αυτά που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος.

3. Ότι για να αποκτήσουν αυτά, που νομίζουν ότι δεν είναι αρκετά, οι άνθρωποι πρέπει να ανταγωνίζονται μεταξύ τους.

4. Ότι κάποιοι άνθρωποι είναι καλύτεροι από άλλους ανθρώπους.

5. Ότι για να λύσουν οι άνθρωποι τις μεταξύ τους σοβαρές διαφορές, που έχουν δημιουργηθεί από άλλες εσφαλμένες αντιλήψεις, πρέπει να σκοτώνονται μεταξύ τους.