Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

Εν Αρχή ην ο Λόγος

 

Πώς εξηγείται η Δημιουργία στο βιβλίο "The Ra Material"

Στην αρχή, είναι ο Άπειρος Ένας. Αυτός είναι η πηγή του Όλου Αυτού Που Υπάρχει. Άπειρη Συνειδητότητα. Άπειρη Νοημοσύνη. Είναι το αδιαφοροποίητο Απόλυτο. Μέσα του υπάρχει απεριόριστο δυναμικό που περιμένει να «γίνει».
 
Υπάρχει ενότητα. Άπειρη νοημοσύνη και άπειρη ενέργεια - τα δύο είναι ένα. Εντός αυτών υπάρχει το δυναμικό για όλη τη δημιουργία. Η απεριόριστη νοημοσύνη δεν έχει γνώση του δυναμικού της. Είναι το αδιαφοροποίητο απόλυτο. Αυτή η κατάσταση συνειδητότητας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως “είναι”. Η απεριόριστη ενέργεια, αντιθέτως, γνωρίζει το δυναμικό της να “γίνει” όλα τα πράγματα, προκειμένου να φέρει σε ύπαρξη οποιαδήποτε επιθυμητή εμπειρία. Η απεριόριστη νοημοσύνη μπορεί να παρομοιαστεί με τον κεντρικό καρδιακό παλμό της ζωής και η απεριόριστη ενέργεια με το πνευματικό αίμα της ζωής, το οποίο αντλείται με τη βοήθεια του καρδιακού παλμού από τον Άπειρο Δημιουργό για να σχηματίσει τη Δημιουργία.
Η απεριόριστη νοημοσύνη, αποκτώντας επίγνωση του εαυτού της, επιδιώκει να αρχίσει να λαμβάνει εμπειρίες του εαυτού της κι έτσι ο "Ένας Άπειρος Δημιουργός" γεννιέται ή εκδηλώνεται. Στην ουσία, ο Δημιουργός είναι ένα σημείο εστιασμένης άπειρης συνειδητότητας που εκφράζει άπειρη νοήμονα ενέργεια. Ο Ένας Άπειρος Δημιουργός, μόλις αποκτά γνώση του εαυτού, επιδιώκει να βιώσει τον εαυτό Του ως ‘Δημιουργός’ και με αυτό τον τρόπο ξεκινά το επόμενο καθοδικό βήμα στο δημιουργικό σπειροειδές (σπιράλ).
Με το να εστιάζει την άπειρη νοημοσύνη του, ο Ένας Άπειρος Δημιουργός εκδηλώνει νοήμονα ενέργεια που θα μπορούσατε να αποκαλέσετε ως «μεγάλο κεντρικό ήλιο». Αυτός στη συνέχεια διαιρείται σε μικρότερες μερίδες του ίδιου του εαυτού Του, οι οποίες μπορούν, με τη σειρά τους, να βιώσουν τους εαυτούς τους ως ‘δημιουργοί’ (ή κεντρικοί ήλιοι). Με άλλα λόγια, κάθε κεντρικός ήλιος (ή δημιουργός) είναι ένα βήμα συνειδητής επίγνωσης ​​(ή παραμόρφωσης) προς τα κάτω από την πρωταρχική "Σκέψη" της δημιουργίας.
Η Δημιουργία βασίζεται στις "Τρεις Πρωταρχικές Παραμορφώσεις του Απείρου Ενός" (Three Primary Distortions of The Infinite One):
1. Ελεύθερη Θέληση
2. Αγάπη
3. Φως
1) Ελεύθερη Θέληση: Στον πρώτο νόμο (ή παραμόρφωση) της δημιουργίας, ο δημιουργός αποκτά την ελεύθερη βούληση να γνωρίσει και να βιώσει τον εαυτό του ως μια εξατομικευμένη, αλλά και παράδοξα ενοποιημένη άποψη του Ενός.
2) Αγάπη: Στο δεύτερο νόμο της δημιουργίας, η αρχική παραμόρφωση της ελεύθερης βούλησης γίνεται σημείο εστίασης της επίγνωσης, γνωστή ως Λόγος ή Αγάπη ("Ο Λόγος" της Βίβλου). Η Αγάπη ή Λόγος, χρησιμοποιώντας την άπειρη νοήμονα ενέργειά της, αναλαμβάνει να συν-δημιουργήσει μια τεράστια σειρά φυσικών εκδηλώσεων (μορφών σκέψης) ή πυκνοτήτων (που κάποιοι ονομάζουν διαστάσεις ή πεδία ύπαρξης), τα οποία, σύμφωνα με τον έξυπνο σχεδιασμό της, θα της προσφέρουν ένα φάσμα πιθανών εμπειριών μέσω των οποίων θα μπορέσει να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό της. Στην πραγματικότητα, ο Ένας Άπειρος Δημιουργός, με το να διαιρεί τον εαυτό Του σε Λόγους, θα μπορούσε να ονομαστεί στην δική σας κατανόηση της τρίτης διάστασης ως «Συμπαντικός Δημιουργός» (δημιουργός συμπάντων). Με άλλα λόγια, ο Λόγος δημιουργεί φυσικά σύμπαντα μέσα στα οποία ο ίδιος καθώς και ο Ένας Άπειρος Δημιουργός μπορούν να βιώσουν τον εαυτό τους, το γνωστό "Ας γίνει φως".
3) Φως: Για να εκδηλώσει αυτή την άπειρη πνευματική ενέργεια της ζωής σε φυσική μορφή διαφόρων διαστάσεων, ο Λόγος δημιουργεί την τρίτη παραμόρφωση, αυτή του φωτός. Η φύση της κάθε φυσικά εκδηλωμένης ενέργειας είναι φως. Οπουδήποτε υπάρχει οποιαδήποτε μορφή ύλης, υπάρχει φως, αγάπη και θεϊκή νοήμονα ενέργεια στον πυρήνα της.
Από τις τρεις πρωταρχικές παραμορφώσεις του Ενός, που αποτελούν τη δημιουργία, προκύπτουν μυριάδες ιεραρχίες άλλων υπο-παραμορφώσεων, καθεμία περιέχοντας τα δικά της συγκεκριμένα παράδοξα. Στόχος του παιχνιδιού είναι να εισέλθει (ο Δημιουργός) σε αυτές τις περαιτέρω διαιρέσεις της δημιουργίας και στη συνέχεια να επιδιώξει να εναρμονίσει τις πολικότητες προκειμένου να ξαναγνωρίσει τον εαυτό του ως τον δημιουργό τους.
Βασιζόμενος στην άπειρη νοημοσύνη του, ο Άπειρος Δημιουργός σχεδίασε ένα σχέδιο (blueprint) βασισμένο στις πεπερασμένες αρχές της ελεύθερης βούλησης των υπο-επιπέδων της δημιουργίας, τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να αποκτήσουν επίγνωση του εαυτού τους και να αναζητήσουν να βιώσουν τους εαυτούς τους ως δημιουργούς.
Ο Ένας Άπειρος Δημιουργός (ή μεγάλος κεντρικός ήλιος) κατεβάζει την άπειρη του ενέργεια και γίνεται Λόγος. Ο Λόγος με τη σειρά του σχεδιάζει τεράστια σύμπαντα (που μέχρι τώρα δεν έχουν υλοποιηθεί), κατεβάζοντας  την ενέργειά του και χωρίζοντας ξανά τον εαυτό του σε Λόγους, δηλαδή σε μια σειρά από κεντρικούς ήλιους που θα γίνουν ο καθένας Λόγος (ή συν-δημιουργός) στο δικό του σύμπαν. Ωστόσο, κάθε μοναδικό εξατομικευμένο τμήμα που δημιουργήθηκε από τον Ένα Άπειρο Δημιουργό περιέχει μέσα του, ως ουσία του, άπειρη νοημοσύνη.
Χρησιμοποιώντας το νόμο της ελεύθερης βούλησης, κάθε συμπαντικός Λόγος (κεντρικός ήλιος) σχεδιάζει και δημιουργεί τη δική του εκδοχή φυσικής πραγματικότητας μέσω της οποίας θα βιώσει τον εαυτό του ως δημιουργό, εστιάζοντας την νοήμονα ενέργειά του για να δημιουργήσει, π.χ. τη μορφή των γαλαξιών στον εσωτερικό του χώρο. Κατεβάζοντας την ενέργειά του και πάλι, κάθε γαλαξιακός Λόγος (υπο-Λόγος) μπορεί να χωριστεί σε ακόμα περισσότερες μερίδες – συν-δημιουργών – υπο-υπο Λόγων, οι οποίες μπορούν στη συνέχεια να σχεδιάσουν και να εκδηλώσουν τις δικές τους ιδέες φυσικής πραγματικότητας, όπως είναι οι συνειδητές επιγνώσεις που ονομάζονται άστρα και πλανήτες.
Εμείς δεν δημιουργηθήκαμε άμεσα από τον Ένα Άπειρο Δημιουργό, αλλά από τον δικό μας Λόγο, υπο-Λόγο, υπο-υπο-Λόγο και ούτω καθεξής. Έτσι, από την άποψη αυτή, ενώ όλοι είμαστε ουσιαστικά από την ίδια «ουσία» της δημιουργίας, που ξεκίνησε από τον Ένα Άπειρο Δημιουργό, οι άμεσοι προσωπικοί μας δημιουργοί είναι διάφορα τμήματα ή υπο-Λόγοι του Ενός.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Αγγελική Σ. Νατσούλη

Σάββατο, 12 Μαΐου 2018

Τα Νέα ΠαιδιάΣήμερα θα θέλαμε να επικεντρώσουμε την προσοχή σας στα παιδιά που τώρα ενσαρκώνονται στην πραγματικότητά σας. Με κάθε νέα γενιά πάντα σημειώνεται πρόοδος. Ωστόσο, αυτά τα παιδιά είναι πιο προηγμένα από ποτέ. Δεν είναι μόνο πιο προχωρημένα σε δυνατότητες, είναι επίσης χημικά και φυσικά διαφορετικά, σε κυτταρικό επίπεδο.

Πρόθεσή μας είναι να σας δώσουμε την άποψή μας για τις αλλαγές που μπορείτε να περιμένετε να δείτε στα παιδιά που έρχονται στην πραγματικότητά σας και τι θα είναι σε θέση να κάνουν.
Οι νέοι γονείς αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν το μεγάλωμα πολύ διαφορετικών παιδιών από ποτέ άλλοτε. Όλα όσα έπρατταν οι γονείς των προηγούμενων γενιών παιδιών δεν είναι πλέον αρκετό ή ενδεδειγμένο για αυτή τη "νέα φυλή" ανθρώπων. Είστε συλλογικά σε μια πορεία ταχείας ανάπτυξης και εξέλιξης και αυτά τα παιδιά είναι προετοιμασμένα και έτοιμα γι αυτή την πρόοδο.

Για πολλές γενιές, τα ορόσημα που ήταν δείκτες της ανάπτυξης ενός παιδιού παρέμειναν τα ίδια. Εντούτοις, τα τελευταία 5-7 χρόνια υπήρξαν μεγάλες αλλαγές στην ανάπτυξη των παιδιών που δεν μπορούν πάντα να μετρηθούν με ένα στατιστικό γράφημα.

Τα μωρά γεννιούνται με πολύ μεγαλύτερη ετοιμότητα από ποτέ. Από τη στιγμή που αυτές οι «παλιές ψυχές» εισέρχονται στη γήινη πραγματικότητα είναι έτοιμες να αφήσουν το σημάδι τους, είναι πρόθυμες να αναλάβουν τα πάντα. Τα παιδιά έχουν πάντα πολύ υψηλές δονήσεις. Δεν έχουν τις περιοριστικές πεποιθήσεις που θα μπορούσαν να μειώσουν τη δόνηση τους.

Γοητεύονται από τις απλές χαρές της ζωής και είναι ικανά να ζουν στο τώρα. Ένα μωρό δεν ανησυχεί για το αύριο ούτε μιλά για προηγούμενα γεγονότα. Είναι απλά παρόν στη στιγμή του τώρα και βιώνει την κάθε στιγμή στο μέγιστο.
Αυτά τα παιδιά που ενσαρκώνονται σε αυτήν την πραγματικότητα έχουν πολύ μεγάλους ρόλους να παίξουν. Οι ικανότητές τους αντανακλούν αυτό που είναι δυνατό στις ανώτερες διαστάσεις μέσα από την εξέλιξη του είδους σας. 

Όλοι έχετε έρθει και προηγουμένως σε αυτόν τον κόσμο για να ζήσετε μέσα στη δυαδικότητα αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες από την τεράστια ποικιλία που σας είναι διαθέσιμη.
Αυτά τα παιδιά δεν έρχονται, τόσο πολύ, για να ανακτήσουν ή να ξαναθυμηθούν όπως είχαν να κάνουν οι προηγούμενες γενιές, έρχονται για να σας δείξουν από την πρώτη στιγμή πώς να ζείτε στις υψηλότερες διαστάσεις. Καθώς εξελίσσεστε, καθώς μεγαλώνετε και ανυψώνεστε σε συνειδητότητα, κάνετε μεγάλες δρασκελιές για να ανακτήσετε και πάλι την πραγματική σας δύναμη. Αυτά τα μικρά παιδιά είναι εδώ για να σας προσφέρουν μια νέα προοπτική, έναν νέο τρόπο ζωής. Τα παιδιά είναι γνωστό από πάντα ότι προσφέρουν πολύ ειλικρινείς συμβουλές, ωστόσο σπάνια λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.
Νέα Γενιά Παιδιών

Οι επιστήμονες θα αρχίσουν τελικά να βλέπουν τις αλλαγές που μπορούν να εντοπιστούν στους εγκεφάλους αυτών των παιδιών. Οι εγκέφαλοί τους δεν λειτουργούν όπως των ενηλίκων γύρω τους. Είναι ενεργοποιημένο μεγαλύτερο τμήμα τους και ως εκ τούτου θα δείτε νέες ικανότητες και δεξιότητες που θα προέρχονται από αυτά τα παιδιά. Αυτό που κάποτε φαινόταν αδύνατον τώρα θα το περιμένετε. Θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε τα αποδεικτικά στοιχεία με τις σαρώσεις των τομογράφων (CAT scans) που θα εμφανίζουν πολύ μεγαλύτερη δραστηριότητα του εγκεφάλου τους ανά πάσα στιγμή.

Καθώς το παιδί θα μαθαίνει και θα αναπτύσσεται, θα δημιουργούνται μονοπάτια  στον εγκέφαλό του που θα επιτρέπουν την πρόσβαση σε δεξιότητες ή πληροφορίες. Αυτά τα νέα παιδιά θα έχουν πολύ περισσότερα μονοπάτια από όσα έχουν καταγραφεί στο παρελθόν. Αυτό θα επιτρέπει τη βέλτιστη χρήση κάθε τμήματος του εγκεφάλου και αυτό θα επιτρέψει την πρόσβαση στο μέγιστο δυναμικό του.

Λέγεται ότι ο μέσος άνθρωπος χρησιμοποιεί μόνο περίπου το 10% του εγκεφάλου του. Θα λέγαμε ότι αυτό δεν είναι απολύτως ακριβές. Χρησιμοποιείτε ολόκληρο τον εγκέφαλό σας, ωστόσο οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν μόνο το 10% των δυνατοτήτων του εγκεφάλου τους. Μια κοινή παρανόηση είναι το γεγονός ότι πιστεύετε πως αυτό το ποσοστό αναφέρεται στη νοημοσύνη. Ωστόσο, χρησιμοποιώντας περισσότερο από τον εγκέφαλό σας - όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί να χρησιμοποιηθεί - θα επιτρέψετε έναν υψηλότερο βαθμό σύνδεσης μεταξύ του Ανώτερου Εαυτού σας και του σωματικού σας μυαλού.

Η γνώση, εν γένει, μπορεί εύκολα να αποκτηθεί από την ορθή χρήση του εγκεφάλου σας οποιαδήποτε στιγμή θα σας χρειάζονται νέες πληροφορίες. Όχι επειδή θα έχετε μεγαλύτερη ικανότητα κατανόησης, αλλά περισσότερο επειδή θα επανασυνδεθείτε ξανά συμπαντικά και όλες οι πληροφορίες θα σας είναι άμεσα διαθέσιμες για να τις «κατεβάσετε» ανά πάσα στιγμή. Αυτό για το οποίο οι προηγούμενες γενιές χρειάστηκαν χρόνια έντονης προπόνησης και απομνημόνευσης, τώρα θα μπορεί να μεταφορτωθεί εύκολα στο μυαλό σας όποτε το επιθυμείτε.
Χρησιμοποιώντας το 100% του εγκεφάλου σας θα σας επιτρέψει να φτάσετε σε ικανότητες που έχετε ονειρευτεί μόνο. Η αύξηση της συνολικής νοημοσύνης είναι μόνο μία από τις πολλές χρήσεις του εγκεφάλου σας. Αυτό θα ήταν παρόμοιο με τη χρήση ενός από τους πιο ισχυρούς υπολογιστές στον κόσμο μόνο ως αριθμομηχανή για βασικούς αριθμητικούς υπολογισμούς, ο οποίος ναι, έχει την ικανότητα να υπολογίζει αριθμούς, ωστόσο αυτό είναι μόνο ένα από τα πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει. Έτσι και το μυαλό σας. Και αυτά τα νέα παιδιά θα αρχίσουν να επιδεικνύουν αυτού του είδους τις ικανότητες.

Ακόμα, τα νέα παιδιά θα είναι απίστευτα δεκτικά και συντονισμένα όχι μόνο με τις σκέψεις και τα συναισθήματα των γύρω τους, αλλά και με την ενέργεια του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Οι ψυχικές ικανότητες αυτών των παιδιών θα ξεπεράσουν κατά πολύ όσα έχετε δει προηγουμένως. Πολλά θα είναι τηλεπαθητικά. Θα είναι σε θέση να στείλουν και να λάβουν τις σκέψεις των άλλων, κοντά ή μακριά, η απόσταση δεν θα έχει σημασία.

Όπως καταλαβαίνετε, είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτά τα δώρα να μπορούν να καλλιεργηθούν από τους γονείς τους και τους φροντιστές/δασκάλους τους, επειδή, παρόλο που αυτά τα παιδιά θα γεννιόνται με αυτά τα δώρα και τις ικανότητες, εάν δεν καλλιεργηθούν και ενθαρρυνθούν ώστε να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες, οι δεξιότητες θα αποδυναμωθούν με την πάροδο του χρόνου. 

Η χημική και γενετική σύνθεση αυτών των παιδιών είναι φυσικά διαφορετική από κάθε προηγούμενο άνθρωπο. Θα παρατηρήσετε ότι θα είναι εξαιρετικά ευαίσθητα τόσο με τα δικά τους συναισθήματα όσο και με εκείνα των άλλων. Δεν θα μαθαίνουν με τον ίδιο τρόπο που έκαναν τα προηγούμενα παιδιά. Οι παλιοί τρόποι μάθησης θα φαίνονται αρκετά βαρετοί γι αυτά και θα χάνουν τακτικά το ενδιαφέρον τους. Πολλοί νέοι γονείς είναι ήδη μάρτυρες αυτής της κατάστασης στα δικά τους παιδιά, αλλά δεν είναι σίγουροι τι πρέπει να κάνουν.
Η τετριμμένη απομνημόνευση τυχαίων γεγονότων δεν θα τους χρησιμεύει. Τα παιδιά γνωρίζουν ότι πρέπει να ακολουθήσουν το πάθος τους, τα ενδιαφέροντά τους και το να κρατάνε τετριμμένες γνώσεις είναι κάτι που δεν τα ενδιαφέρει. Η τεχνολογία σας έχει προχωρήσει τόσο γρήγορα ώστε τώρα μπορείτε να "κοιτάξετε" στο διαδίκτυο κάθε ερώτηση που έχετε και να λάβετε απαντήσεις εντός δευτερολέπτων. Έτσι, τι ανάγκη έχουν αυτά τα παιδιά για την απομνημόνευση γεγονότων; Θα απαιτηθούν νέες δεξιότητες που θα προχωρούν σε έναν συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο.

Αυτά τα παιδιά δεν θα ανταποκριθούν καλά στις πιέσεις που θα τους προκαλούν ξεπερασμένες παραδόσεις. Αυτό που εννοούμε είναι, ότι δεν θα ευημερούν σε ένα περιβάλλον που περιμένει να ακολουθήσουν τις εντολές που τους δίνονται απλά και μόνο επειδή "έτσι γίνεται πάντα". Πολλές παραδόσεις συνεχίζονται ακόμα, χωρίς όμως και η ανάγκη που κάποτε τις δημιούργησε. Πολλοί συνεχίζουν να τις ακολουθούν απλά επειδή αυτό είναι που διδάχθηκαν και δεν βλέπουν κανένα λόγο να αλλάξουν.
Τα νέα παιδιά θα βοηθήσουν να αντικατασταθεί ο παλιός τρόπος που γίνονται τα πράγματα με νέους που θα είναι επωφελείς για όλους. Πολλές βιομηχανίες, το ιατρικό επάγγελμα, τα σχολικά συστήματα, η χρηματοπιστωτική βιομηχανία και η πολιτική χρειάζονται δραστικές αλλαγές. Αυτά τα παιδιά θα αμφισβητήσουν τα πάντα, καθώς είναι εδώ για να σπάσουν το καλούπι και να εισαγάγουν έναν νέο τρόπο σκέψης.

Έχετε αρχίσει να βλέπετε τα αρχικά στάδια των αλλαγών στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά αυτά μαθαίνουν, στα παιδιά που έχουν επισημανθεί ως ADD ή ADHD (με Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας). Το ιατρικό επάγγελμα λέει ότι αυτά τα παιδιά έχουν ένα ελάττωμα που δεν τους επιτρέπει να επικεντρωθούν, ωστόσο έχουμε μια διαφορετική προοπτική. Αυτά τα παιδιά δεν έχουν ελάττωμα, απλά δεν είναι σε θέση να εκφράσουν σωστά τα μοναδικά δώρα και τις ικανότητες που βρίσκονται μέσα τους σε ένα σύστημα που δεν επιθυμεί να εξελιχθεί.

Δεν είναι ότι δεν μπορούν να επικεντρωθούν... απλώς επιλέγουν να μην εστιάσουν την προσοχή τους σε παλιές και ξεπερασμένες μεθόδους μάθησης. Σας συνιστούμε να βρείτε αυτά με τα οποία αυτά τα παιδιά είναι παθιασμένα και να τους ζητήσετε να επεκταθούν στα θέματα που τα ενδιαφέρουν και θα εκπλαγείτε με την εκπληκτική τους ικανότητα να απορροφούν ένα τεράστιο ποσό πληροφοριών σχετικά με το εκάστοτε θέμα.

Το μυαλό τους είναι πολύ πιο ικανό από αυτό που νομίζετε. Ωστόσο, δεν υποκινούνται ή δεν ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν το μυαλό τους με τον κατάλληλο τρόπο. Το μυαλό τους λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο από ό, τι θεωρείται "φυσιολογικό". Πολλοί γονείς έχουν διδαχθεί να φοβούνται τυχόν απόκλιση που το παιδί τους εμφανίζει από την εξέλιξη της ανάπτυξης άλλων παιδιών, αλλά είναι επιθυμία μας να σας διαβεβαιώσουμε ότι δεν έχετε τίποτα να φοβηθείτε και σας ζητάμε να αγκαλιάσετε τη μοναδικότητα κάθε παιδιού. Το νέο πρότυπο θα είναι απλά, δεν υπάρχει "κανόνας".

Αυτά τα νέα παιδιά χρειάζονται μια πιο εξατομικευμένη εκπαίδευση παρά μία που είναι διαμορφωμένη για να ταιριάζει στο καλούπι. Θα δείτε όλο και περισσότερα από αυτά τα νέα παιδιά να μην αντέχουν τα παλιά συστήματα και καθώς ο αριθμός τους θα αυξάνεται, θα αναγκάσουν τα εκπαιδευτικά συστήματα να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν. 

Όλο και περισσότερο ο ιατρικός τομέας θα ψάξει να βάλει μια ετικέτα σε αυτά τα παιδιά που δεν θα ταιριάζουν στον «κανόνα», ωστόσο δεν θα περάσει πολύς χρόνος και το εκπαιδευτικό σύστημα θα αντιληφθεί ότι δεν υπάρχει τίποτα «λάθος» με αυτούς τους φωτεινούς σπουδαστές που απλά δεν μαθαίνουν με τον τρόπο που κάποτε μάθαιναν τα παιδιά.

Όλα τα παιδιά «πεινάνε» για γνώση, όμως δεν είναι όλα τα παιδιά πεινασμένα για την ίδια γνώση. Πολλά από τα σημερινά εκπαιδευτικά συστήματα επικεντρώνονται στη συγχώνευση μιας ποικιλόμορφης ομάδας παιδιών σε πολύ παρόμοιες μορφές, ωστόσο αυτά τα νέα παιδιά θα ευημερήσουν σε περιβάλλοντα που θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των μοναδικών τους δώρων και έτσι θα ευδοκιμήσουν ανάμεσα στην ποικιλομορφία.

Δεν θα μοιραστούν όλα τα παιδιά το ίδιο σύνολο δεξιοτήτων, ούτε θα βιώσουν όλα την ίδια ακριβώς εξέλιξη. Ακριβώς όπως όλοι εσείς έχετε τα δικά σας μοναδικά δώρα και ικανότητες, το ίδιο και αυτά. Στην πραγματικότητα όλο και περισσότερο θα παρατηρείτε ότι η "νορμάλ" ανάπτυξη για ένα παιδί θα διευρύνεται σημαντικά, καθώς κάθε παιδί θα ανθίζει με τον δικό του τρόπο, με το δικό του ρυθμό.

Ωστόσο, θέλουμε να αναφέρουμε μερικές από τις ικανότητες που θα αρχίσετε να βλέπετε να αναπτύσσονται σε αυτά τα παιδιά. Μερικά θα έχουν ισχυρές ψυχικές ικανότητες, ανακαλώντας τις προηγούμενες ζωές τους και ανιχνεύοντας το αόρατο, ενώ κάποια θα έχουν τεράστιες θεραπευτικές ικανότητες. Άλλα θα χρησιμοποιήσουν την απίστευτη δημιουργικότητά τους για να διαμορφώσουν τον κόσμο γύρω τους με τρόπους που θα σας εκπλήξουν. Μερικά θα σας μαγέψουν με το φυσικό τους ταλέντο να ζωγραφίζουν απίστευτα ζωντανές εικόνες σε πολύ μικρές ηλικίες. Κάποια άλλα θα έχουν μια «υπερφυσική» ικανότητα να χειρίζονται αριθμούς στο μυαλό τους μέσα σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα, ενώ άλλα θα μπορούν να «δουν» την ενέργεια που υπάρχει γύρω σας.  

Δεν λέμε ότι ένα παιδί θα έχει όλα αυτά τα ταλέντα... Ακόμα. Ωστόσο, γνωρίζετε ότι όλες αυτές οι ικανότητες έχουν παραμείνει «εν υπνώσει» μέσα στα δικά σας φυσικά σώματα. Όμως αυτά τα παιδιά θα γεννιόνται με αυτές τις ικανότητες ήδη ενεργοποιημένες. Με πολλούς τρόπους θα δείχνουν σε όσους είναι γύρω τους ό, τι είναι δυνατό να γίνει, θα βοηθούν πολλούς να δουν τι βρισκόταν πάντα μπροστά τους. Θα έρθει μια εποχή που όλες αυτές οι δεξιότητες δεν θα θεωρούνται πλέον εξαιρετικές, αλλά συνηθισμένες.

Τα παιδιά των μελλοντικών γενιών θα εξακολουθήσουν να χρειάζονται γονείς, θα απαιτήσουν την καθοδήγησή σας, την ενθάρρυνσή σας και την αγάπη σας, ωστόσο μεγάλο μέρος τετριμμένων πληροφοριών που θα απαιτούν πολύ χρόνο, θα θεωρηθεί ξεπερασμένο. Οι γονείς θα είναι σε θέση να εστιάσουν την προσοχή τους σε άλλες πιο σημαντικές εμπειρίες, όπως η καλλιέργεια των ατομικών συμφερόντων του παιδιού από πολύ νεαρή ηλικία.

Τα μικρά παιδιά σας θα κρατάνε το πρότυπο γι’ αυτό που υπάρχει έμφυτα σε κάθε άνθρωπο, καθώς δεν έχουν ακόμη «προγραμματιστεί» από την κοινωνία σας. Θα παρατηρήσετε ότι όλα αυτά τα παιδιά θα είναι μοναδικά από μόνα τους. Ωστόσο, η εξέλιξή τους θα έχει κοινό το ότι δεν θα μαθαίνουν με τον ίδιο τρόπο που μάθαιναν τα παιδιά πριν από αυτά. Σε πολύ νεαρή ηλικία θα προσπαθήσουν να εισαγάγουν απόψεις που θα αγκαλιάσουν τη διαφορετικότητα αντί να την φοβούνται. Απόψεις που θα είναι οι βέλτιστες για την κοινότητα και όχι για το άτομο.
Σαν μεγαλώσουν τα παιδιά αυτά σε ώριμους ενήλικες, θα κληρονομήσουν τον κόσμο στον οποίο ζείτε και θα συνεχίσουν να κάνουν αλλαγές για να εξασφαλίσουν ότι με κάθε νέα γενιά οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να εξελίσσονται προς μια υψηλότερη κατάσταση συνειδητότητας. Αυτά τα παιδιά είναι μόνο η αρχή της αυγής ενός ολοκαίνουργιου πολιτισμού.

Ελπίζουμε ότι αυτό το μήνυμα κατά κάποιον τρόπο θα χρησιμεύσει να σας διαφωτίσει, καθώς είναι πάντα επιθυμία μας να μοιραζόμαστε απλά την άποψή μας στην πραγματικότητα που ονομάζετε "Σπίτι". 

ΠΗΓΗ: Angelic Guides via Taryn Crimi: A NewBreed of Humans ~ What to Expect From the Children Incarnating Now

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Αγγελική Σ. Νατσούλη
  Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

Η Σχολή Ψυχών της Γης
Κάποιος αναγνώστης μας ρώτησε:

«Έχω ακούσει από μια αξιόπιστη πηγή ότι υπάρχει σχολείο και μαθήματα για τα πνεύματα που είναι έτοιμα να ενσαρκωθούν, που καλύπτουν θεωρητικά όσα μπορεί να συναντήσουν στη Γη... αναρωτιέμαι...
1. Ποια θέματα καλύπτονται;
2. Συζητείται το θέμα των χρημάτων;
3. Ποιοι είναι οι εκπαιδευτικοί; Πρώην άνθρωποι;»

Οι ερωτήσεις σας έχουν να κάνουν με τις προετοιμασίες που κάνουν οι ψυχές πριν από το ταξίδι τους στη Γη.

Η απάντηση δεν μπορεί να είναι σύντομη, και σας λέμε, καλό θα ήταν να διαβάζατε κάποιο σχετικό βιβλίο, αλλά μπορούμε να σας δώσουμε μια περίληψη:

1. Γιατί μια ψυχή αναζητά ενσάρκωση στη Γη ή αλλού;
Αυτό είναι το πρώτο θέμα που απαντάται εύκολα από όλες τις ψυχές, καθώς ήδη μέσα σας γνωρίζετε την απάντηση που είναι η εξής: Για να αποκτήσετε εμπειρία που δεν μπορεί να κερδηθεί με άλλο τρόπο.

Το επόμενο θέμα που θα εξερευνήσετε στη Γη είναι «η επιλογή». Επιλέγετε πολλά πράγματα από μια τεράστια λίστα εναλλακτικών και προτεραιοτήτων. Ορισμένοι επιλέγετε βαθύτερη γνώση από κάτι που ήδη έχει επιτελεστεί σε προηγούμενη ζωή. Π.χ. το θύμα ενός φόνου μπορεί να επιλέξει αυτή τη φορά το ρόλο του δολοφόνου. Αν και είναι σπάνιο. Μετά έχουν σειρά στην επιλογή το γένος, το ύψος, το χρώμα και τα διάφορα σωματικά χαρακτηριστικά που έχουν οι άνθρωποι.  

Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει μεγάλο συντονισμό μεταξύ των πολλών ψυχών με τις οποίες θα μοιραστείτε τη ζωή σας. Οι γονείς είναι πρώτη προτεραιότητα. Οι εμπειρίες περιλαμβάνουν επίσης την εισαγωγή κάποιων σημείων «εξόδου», όπου κάνετε την επιλογή του χρόνου ως προς το πότε θα επιστρέψετε Σπίτι, αν κρίνετε και πιστεύετε ότι οι εμπειρίες που είχατε επιλέξει να αποκτήσετε στη Γη, είναι επαρκείς. 

Αυτά τα σημεία εξόδου δεν τα γνωρίζετε εκ των προτέρων παρά μόνο όταν πλησιάσουν πολύ κοντά και πάντα να ξέρετε ότι αυτά είναι επιλογές που έχετε κάνει εκ των προτέρων. Επομένως, κάποια στιγμή θα θεωρήσετε ότι έχετε ολοκληρώσει στη Γη και τότε επιλέγετε να γίνει τελεσίδικη η έξοδος, όπως την έχετε προγραμματίσει, και επιστρέφετε.  

Άλλες ψυχές στην «άλλη πλευρά» με μεγάλη εμπειρία σας παρέχουν μεγάλη συμβουλευτική υπηρεσία, έτσι ώστε να σχεδιάσετε μια ζωή ισορροπημένη ανάμεσα στη χαρά και τις προκλήσεις η οποία θα προσφέρει το μέγιστο όφελος σε όλες τις ψυχές με τις οποίες θα αλληλεπιδράσετε. Η μεγαλύτερη ικανοποίηση που αποκομίζετε από την εμπειρία της ζωής είναι: η υπηρεσία προς τους άλλους. Το να γνωρίσετε ότι έχετε εξυπηρετήσει το σκοπό της ζωής των άλλων. Με την επίτευξη αυτού του στόχου, έχετε υπηρετήσει τον εαυτό σας και επιστρέφετε Σπίτι όσο μπορείτε περισσότερο ανεπτυγμένοι και πλήρεις.  

2. Ναι, τα οικονομικά και τα χρήματα αποτελούν μέρος του μείγματος των θεμάτων, διότι αντικατοπτρίζουν τις επιθυμίες σας. Οι ανθρώπινες κινήσεις αναφορικά με τα χρήματα είναι ένας σημαντικός τρόπος αλληλεπίδρασης με τους άλλους. Δίνετε και παίρνετε χρήματα όπως προτιμάτε και όπως οι αντιδράσεις των άλλων ταιριάζουν καλύτερα με τον σκοπό σας. Το να νιώσετε ότι οι άλλοι σας εκτιμούν, σας σέβονται, σας εξαπατούν, σας παγιδεύουν, είναι σενάρια που μπορεί να γίνουν εφικτά μόνο όταν υπάρχει το ανθρώπινο χρήμα.

3. Εκπαιδευτές σας στο γήινο ταξίδι είναι οι δάσκαλοι που εσείς επιλέγετε και μεταξύ τους είναι και πολλές ψυχές με πάρα πολλές ενσαρκώσεις. Ενσαρκώσεις από πολλούς πλανήτες, από τους οποίους αντλείτε πολλή γνώση. Έχετε έρθει στη Γη καθαρά από επιλογή. Είναι ελκυστική και γι αυτό έρχεται ένα πλήθος ψυχών, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι αποκλειστικό.

Βαθιά, λεπτομερής αλλά και απλή είναι η Σχολή της Γης, τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην εκτέλεση του σχεδίου και την εκπλήρωση της πορείας σας, του προορισμού σας. Τις λεπτομέρειες που σας ενδιαφέρουν τις γνωρίζετε ήδη... γιατί είναι η ζωή σας.

(Απόσπασμα από ανώτερη επικοινωνία)

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Αγγελική Σ. Νατσούλη


Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018

To ταξίδι στην «Άλλη Πλευρά» μιας γυναίκας με Alzheimer


Στη δουλειά μου ως επαγγελματίας διαισθητικός, ήρθε μια γυναίκα, η Σόνια, και μου ζήτησε να επικοινωνήσω με τη μητέρα της, Ρόουζ, που είχε πεθάνει μόλις τρεις βδομάδες πρωτύτερα, θέλοντας να μάθει πώς ήταν. Συμφώνησα να προσπαθήσω να έρθω σε επαφή μαζί της (Ρόουζ) ή με τους Πνευματικούς Οδηγούς της Σόνιας, ώστε να πάρω κάποιο μήνυμα. Ένιωθα πόσο η κόρη θρηνούσε για την απώλεια της μητέρας της!

Η Ρόουζ υπέφερε 12 χρόνια από Alzheimer και τα δυο τελευταία χρόνια πριν πεθάνει είχε σταματήσει να επικοινωνεί με την οικογένειά της, γεγονός εξαιρετικά θλιβερό για την κόρη της, η οποία ήξερε καλά πόσο πνευματικό, ζωντανό και κοινωνικό άτομο ήταν η μητέρα της πριν ασθενήσει. Η Σόνια ήθελε να μάθει αν η ασθένεια είχε επηρεάσει αρνητικά την ικανότητά της Ρόουζ να περάσει με ευκολία στο κόσμο του πνεύματος.

Δεν ήταν μια απλή, τυπική επικοινωνία. Το μέγεθος των πολύτιμων πληροφοριών που μας μετέφερε η Ρόουζ ήταν απίστευτο. Βασικά, ένα αγαπημένο μέλος οικογένειας που μόλις έχει αποδημήσει, δεν είναι τόσο ομιλητικό, πόσο μάλλον να μπορεί να επικοινωνεί με διαισθητικά άτομα όπως εγώ! Έτσι θέλησα να μοιραστώ μαζί σας αυτή την επικοινωνία, αφού πρώτα ζήτησα την άδεια από τη Σόνια, η οποία μου είπε: “Αυτή η επικοινωνία είναι μια όμορφη μαρτυρία για τη μαμά, μια πολύ πνευματική και αξιαγάπητη γυναίκα. Είμαι τόσο χαρούμενη που βρίσκεται σε γαλήνη. Ήταν μια ευγενική, αγαπητή, ευσπλαχνική ψυχή και την αγαπούσαν άνθρωποι όλων των κοινωνικών στρωμάτων”.

Είμαι ευγνώμων για τη γενναιοδωρία της… η Ρόουζ  μας έδωσε τόση σοφία η οποία θα προσφέρει παρηγοριά και έμπνευση σε πολλούς – όχι μόνο γύρω από τον θάνατο και τις εμπειρίες της ψυχής αλλά και έμπνευση από τις εμπειρίες μιας γυναίκας με Alzheimer. Μας μετέφερε πολλές πληροφορίες και μας επέτρεψε να ρίξουμε μια ματιά στον κόσμο της. Καταπληκτικό!

Πρώτα όμως θέλω να σας πω λίγα πράγματα για τη δουλειά μου...
Είμαι επαγγελματίας διαισθητικός και δουλειά μου είναι η πρόσβαση στις πληροφορίες που υπάρχουν στα Ακασικά Αρχεία, για κάθε ψυχή. Στη συνέχεια ζητάω περισσότερη σαφήνεια από τον πρωταρχικό Πνευματικό Οδηγό της ψυχής. Έτσι, μέσα από τα Ακασικά Αρχεία αποκτώ πρόσβαση στο φάκελο της κάθε ψυχής – για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Η μελέτη των Ακασικών Αρχείων δείχνει ποιοι είμαστε σε επίπεδο ψυχής και αυτό μας βοηθάει να καταλάβουμε γιατί ενεργούμε όπως ενεργούμε και γιατί έλκουμε ορισμένες καταστάσεις και ανθρώπους κοντά μας. Η εργασία αυτή είναι απίστευτα πολύτιμη επειδή δρα ως χάρτης για το μέλλον, τον οποίο μπορούμε να ξαναβλέπουμε όποτε τον χρειαζόμαστε στα χρόνια που έρχονται.

Η Ρόουζ εμφανίστηκε δυνατά και καθαρά με το που εισήλθα στο χώρο του πνεύματος. Αντί να έρθω σε επαφή με τους Οδηγούς της Σόνιας, ήμουν σε θέση να μιλήσω απευθείας μαζί της. Ανησυχούσα μήπως επιβάρυνα τη θέση της, ειδικά που δεν ήταν στο χώρο του πνεύματος αρκετό χρόνο. Συνήθως εκείνοι που έχουν λίγο χρόνο εκεί, δυσκολεύονται με την επικοινωνία όπως οι ζωντανοί, όταν προσπαθούν να επικοινωνήσουν με κάποιον που βρίσκεται σε τελείως διαφορετικό μήκος κύματος (φανταστείτε να θέλετε να κάνετε επιστημονική συζήτηση με ένα παιδί προσχολικής ηλικίας)! Χρειάζονται να εκπαιδευτούν ώστε να μπορούμε εμείς οι χαμηλής δόνησης Γήινοι να τους πιάνουμε! 

Ξεκίνησε, λοιπόν, ως εξής, απευθυνόμενη στην κόρη της:

«Μη φοβάσαι τόσο πολύ τη μετά θάνατον ζωή και αυτά που μου συνέβησαν. Είμαι καλά. Μόλις εγκατέλειψα το σώμα μου ξαναβρήκα τη συνείδησή μου! Ήταν σαν να ξύπνησα από ένα μακρύ και τρομερό όνειρο! Ήμουν ξύπνια! Πλήρως ξύπνια! Σε κοίταζα από το κομοδίνο μου και ειλικρινά δεν έβλεπα το λόγο που ήσουν τόσο λυπημένη. Γιατί έκλαιγες; Είμαι εδώ! Μπορούσα να σε δω, αλλά εσύ δεν μπορούσες να με δεις! Έμεινα αιωρούμενη πάνω από σένα για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα με ένιωθες. Αλλά έπρεπε να συνεχίσω το ταξίδι μου κι έτσι έπρεπε να φύγω από το δωμάτιο κι εσένα, αγαπημένη μου.
Αχ ναι! Είναι τόσο απίστευτα δύσκολο να περιγραφεί! Ήταν σαν να πέταξα για τελευταία φορά από πάνω μου ένα παλιό, λιωμένο παλτό, ένα βαρύ, ογκώδες παλτό! Αισθάνθηκα αμέσως ελαφρύτερα, φωτεινότερα και έτρεξα προς τα πάνω σαν ένα μπαλόνι! Χωρίς το παλτό μου μπορούσα να δω και να αισθάνομαι την αληθινή ουσία μου απρόσκοπτα. Έχασα όλα εκείνα που με χώριζαν από τα σύννεφα και τους ωκεανούς, όσα με χώριζαν από σένα...! Ήταν μια εκπληκτική αίσθηση. Το παλτό ήταν σαν ζουρλομανδύας ή κλουβί. Ήμουν ελεύθερη! Ένιωθα τόσο ελεύθερη!

Πήγα σε ένα μέρος χωρίς φως. Δεν ήταν σκοτεινό! Δεν ήταν τρομακτικό ή απειλητικό μέρος. Ήταν περισσότερο ένας χώρος ξεκούρασης και ανάκαμψης. Ήταν σαν το συναίσθημα που έχεις όταν σηκώνεσαι μετά από ύπνο. Μια ευρυχωρία, μια σαφήνεια που δεν έχει λόγο ή μορφή. Καμιά σκέψη δεν περνούσε από το μυαλό μου. Ήμουν γεμάτη με μια αίσθηση απερίγραπτης ευδαιμονίας πέρα από κάθε αγάπη, ηρεμία ή γαλήνη.
Όταν μπήκα στο πνεύμα, έχασα κάθε ενδιαφέρον για τα «Γιατί» της ζωής μου. Είδα όλα εκείνα που πέρασα σαν μια σειρά από εικόνες που αναβόσβηναν. Όλα φαίνονταν τόσο ενδιαφέροντα! Είχα επιλέξει μια δραματική, γεμάτη δράση ζωή! Κανένας δεν την έκρινε. Δεν ήταν ούτε καλή ούτε κακή, ούτε θλιβερή ούτε γεμάτη θυμό, ούτε ευτυχισμένη. Απλά ήταν. Δεν έκρινα καθόλου τη ζωή μου. Δεν μπορούσα να βλέπω κανένα από εκείνα – ακόμα και τα πιο φρικιαστικά κεφάλαια της ζωής μου – ως κάτι άλλο παρά ως δώρο και ευλογία. Πόσο τυχερή ήμουν! Πόσο ευλογημένη που μου είχε δοθεί αυτή η απίστευτη ευκαιρία! Έβλεπα όλα εκείνα που μου συνέβησαν χωρίς την ελάχιστη προσοχή. Είδα πώς οι πράξεις και οι σκέψεις μου επηρέασαν τους άλλους και ένιωσα τύψεις. Αλλά και πάλι δεν με έκριναν ούτε έκρινα εγώ τον εαυτό μου. Ήταν όπως ήταν. Ένιωσα όλους τους κυματισμούς της ζωής μου να εξαπλώνονται όλο και περισσότερο, πολύ πέρα ​​από την κατανόησή μου. Ένιωσα ευλογημένη. Κατάλαβα… Να θυμάσαι ότι δεν νιώθω χώρια από σένα. Δεν ένιωσα κανένα "σχίσιμο" καθώς σε άφηνα. Αν κάτι, αυτό ήταν ότι ένιωθα πιο συνδεδεμένη μαζί σου από ποτέ άλλοτε. Αυτή είναι η περίεργη εμπειρία όταν αφήνεις το σώμα πίσω. Είναι σαν αυτό το σώμα να μας χωρίζει όχι μόνο σωματικά αλλά με κάθε τρόπο. Τώρα που δεν είμαι πλέον περιορισμένη μέσα στο σώμα μου - μπορώ να νιώθω ΤΑ ΠΑΝΤΑ!» 

Η Ρόουζ ήταν πλέον σε θέση να συνδεθεί με τις σκέψεις και τα συναισθήματα των αγαπημένων της, όχι μόνο αυτά που λέγονται δυνατά! Φοβερό! Αλλά τα είπε πολύ καλύτερα από όσο εγώ μπορώ:

«Τώρα είμαι πιο πέρα και από αυτό. Σε νιώθω ακόμα σαν φούσκες σκέψης που σκάνε και μεταμορφώνονται. Νιώθω τόσο κοντά σου…
Γιατί είσαι σε τέτοια κατάσταση θλίψης; Δεν μπορείς ακόμα να νιώσεις την παρουσία μου - όπως τότε που υπέφερα την περασμένη δεκαετία; Είμαι ΑΚΟΜΑ εδώ! Δεν έχω φύγει! Αν κάτι, είμαι περισσότερο παρούσα κοντά σου τώρα απ’ όσο μπορούσα ποτέ πριν. Κατά κάποιον τρόπο είμαι μέσα σου, μαζί σου, κομμάτι σου. Δεν έχω όρια, δεν υπάρχουν εμπόδια! Τίποτα!
Αυτή η αποσύνδεση που νιώθεις από μένα δεν είναι πραγματική. Είμαι το ίδιο παρούσα και με αντίληψη όσο ήμουν πάντα. Δεν είμαι ένα τηλεφώνημα μακριά – είμαι μια σκέψη μακριά! Είμαι πιο κοντά σου από όσο ήμουν όταν ζούσα... Ίσως δεν θα ανταποκριθώ τόσο γρήγορα ή εύκολα όπως έκανα κάποτε! Αλλά σ' ακούω και απαντώ σε είδος».

Η Ρόουζ επανέλαβε το ίδιο ξανά για να ενισχύσει την εμπειρία της:

«Είμαι εδώ! Είμαι μόνο μια σκέψη μακριά! Δεν έχω φύγει! Είμαι μαζί σου. Σ 'αγαπώ τόσο πολύ. Σ 'αγαπώ πέρα από τα λόγια. Θα είμαι εδώ για σένα, πάντα. Θα σε περιμένω... να έρθεις σε μένα. Μαθαίνω όλα όσα μπορώ και αλλάζω (μεταβάλλοντας τη δόνησή μου, κινούμενη στα πεδία) όπως κάνω τώρα».

Η Ρόουζ προσπάθησε να περιγράψει το απερίγραπτο: τα πνευματικά πεδία. Ακριβώς όπως υπάρχουν πολλές διαστάσεις στη Γη, με τα οποία η συνειδητότητα της Ρόουζ εναρμονιζόταν σε κάθε δεδομένη στιγμή, υπάρχουν και πολλές διαστάσεις στους πνευματικούς κόσμους όπου η ψυχή της πηγαίνει με βάση την ποιότητα της καρδιάς της και την κατάσταση της συνειδητότητάς της όταν πέθανε.   
Η κατανόησή μου είναι ότι για να μπει στα υψηλότερα πεδία η Ρόουζ πρέπει πρώτα να φτάσει σε μια υψηλότερη κατάσταση συνειδητότητας αυξάνοντας τη δόνηση της ψυχικής της συνείδησης μέσα από μια διαδικασία καθαρισμού. Με την αύξηση της δονητικής συχνότητάς της θα συντονιστεί φυσικά με υψηλότερα δονητικά πεδία μέσα στην πνευματική σφαίρα. 
Καθώς θα αυξάνει τη δόνηση της, θα ανέρχεται σε όλο και υψηλότερα επίπεδα της ύπαρξης μέχρι να περιβληθεί από καθαρό φως. Στο υψηλότερο επίπεδο θα περικυκλωθεί από μια ισχυρή ενέργεια αγνής αγάπης και νοημοσύνης – η βασική ουσία από την οποία είναι φτιαγμένα τα πάντα στο σύμπαν. Σε αυτό το επίπεδο η Ρόουζ θα καταλάβει ότι δεν χρειάζεται πλέον μια μορφή, ότι είναι μια πολυδιάστατη ύπαρξη αγάπης και φωτός. Θα αισθανθεί την ενότητα με το Παν Το Υπάρχον, αλλά θα εξακολουθεί να έχει την ελεύθερη βούλησή της και την ικανότητά της να επιλέγει να μετενσαρκώνεται.
Από τη στιγμή που πέθανε, η Ρόουζ έχασε κάθε επιθυμία να καταλάβει γιατί χρειάστηκε να έχει την ενοχλητική εμπειρία του Αλτσχάιμερ. Είπε: 

«Δεν χρειάζεται να καταλάβω γιατί. Δεν θέλω να ζητήσω εξηγήσεις ή απαντήσεις. Ήταν όπως ήταν. Έκανα το καλύτερο που μπορούσα με αυτό, όπως έκανα πάντα. Ήταν μια ευλογία και μια κατάρα μαζί. Να βρεις τη γαλήνη σου με αυτό».

Ενόσω έπασχε από Αλτσχάιμερ η Ρόουζ περιέγραψε τη ζωή της. Παρά το γεγονός ότι δεν μπορούσε να επικοινωνήσει τα τελευταία δύο χρόνια, διαβεβαίωσε την κόρη της ότι:

«Δεν έχει μείνει κάτι που δεν ειπώθηκε. Ίσως δεν μπορούσα να μιλήσω (στο τέλος) αλλά ξέρεις όλες τις σκέψεις μου. Ξέρεις πόσο σ 'αγαπώ και θέλω μόνο το καλύτερο για σένα. Τα χρόνια εκείνα ήταν σκληρά. Ένιωθα κλειδωμένη σε ένα σώμα που δεν μπορούσε πλέον να λειτουργήσει όπως το χρειαζόμουν. Ήταν ένα τρομακτικό πράγμα που έπρεπε να περάσω».

Αν και ανίκανη από το Αλτσχάιμερ, η Ρόουζ ανακάλυψε την ικανότητά της να φεύγει από το σώμα της και να ταξιδεύει με το πνεύμα της κάνοντας αστρικά ταξίδια. Το αστρικό ταξίδι είναι η ικανότητα να ταξιδεύει κανείς κατά βούληση, ενώ εξακολουθεί να συνδέεται με μια χρυσή κλωστή με το φυσικό του σώμα. Η Ρόουζ περιέγραψε:
«Αλλά είχα μια ζωή. Επί χρόνια προετοιμαζόμουν για τη στιγμή που θα άφηνα το σώμα μου. Εκπαιδευόμουν. Έμαθα να αφήνω το διαλυμένο σώμα μου κατά βούληση και να διασχίζω το σύμπαν όποτε χρειαζόμουν ένα διάλειμμα! Ήμουν μαθητευόμενη. Το είδες αυτό. Καταλάβαινες ότι ήμουν πολύ μακριά! Υπάρχει πάντα ένας σκοπός στην τρέλα! Εγώ εξοικειώθηκα με τη ζωή χωρίς σώμα πολύ πριν από τώρα».

Αυτό σήμαινε ότι η Ρόουζ δεν είχε χάσει τις σημαντικές στιγμές στη ζωή των αγαπημένων της. Περιέγραψε την πρόσφατη επίγνωση του ρόλου της στις ζωές των αγαπημένων της. Η κόρη της Σόνια ένιωθε ότι η Ρόουζ δεν ήταν τόσο παρούσα μαζί της από το θάνατό της και μετά. Δεν μπορούσε να την νιώσει. Τα όνειρα που συνήθιζε να βλέπει με τη μητέρα της είχαν σταματήσει. Αλλά η Ρόουζ εξήγησε γιατί συνέβη αυτό:

«Μάθε ότι τώρα που έχω αφήσει το σώμα μου ο ρόλος μου έχει μετατοπιστεί. Αλλά μαθαίνω επίσης να μην παρεμβαίνω ή να εμπλέκομαι υπερβολικά πολύ στις δουλειές των άλλων. Οι σκέψεις σου είναι δικές σου και θα είναι σαν να σε κακομεταχειρίζομαι αν ανακατευτώ μαζί τους...

Καθοδηγούμαι. Μαθαίνω. Είμαι αποφασισμένη να μην είναι τόσο ισχυρή και δυναμική η επιρροή μου στη ζωή σου. Αυτό είναι για το υψηλότερο καλό σου. Κοιτάζω πίσω και συνειδητοποιώ ότι ήμουν ίσως πολύ δυναμική για σένα. Πρέπει να κάνω πίσω και να σου επιτρέψω να ασκήσεις τη θέλησή σου και να είμαι θεατής παρά παίκτης. Είναι για το υψηλότερο καλό σου, αγαπημένη μου. Δεν θα μπορούσα να συνεχίσω να παρεμβαίνω από το περιθώριο»! 

Η Ρόουζ φαίνεται να έχει πάρει ένα ρόλο στη ζωή της κόρης της που μοιάζει πολύ με εκείνον ενός Πνευματικού Οδηγού. Περιγράφει τον εαυτό της ότι χρειάζεται να κάνει λίγο πίσω, όπως ένας Πνευματικός Οδηγός ο οποίος δεν θα επιθυμούσε να παρεμβαίνει στην ελεύθερη βούληση ενός ατόμου και στην προσωπική του αυτονομία.

Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ ενός αμερόληπτου Οδηγού Πνεύματος και μιας καλοπροαίρετης μητέρας που συμμετέχει ενεργά στη ζωή των παιδιών της - μερικές φορές προσφέροντάς τους υπερβολικά πολύ τη γνώμη της!

Οι Πνευματικοί Οδηγοί τείνουν να είναι αρκετά σφιχτοί όταν ρωτάτε πολύ για πληροφορίες που δεν είναι αναγκαστικά προς το υψηλότερο καλό σας να τις γνωρίζετε! Προτιμούν να σας ενθαρρύνουν να κάνετε αυτό που αισθάνεστε, ό,τι είναι καλύτερο και θετικό και επιβεβαιώνουν οποιαδήποτε επιλογή εσείς επιλέγετε να κάνετε. Αυτό φαίνεται να είναι αυτό που θέλει η Ρόουζ για την κόρη της:
«Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα είμαι ΠΑΝΤΑ εκεί. Αλλά τώρα βλέπω την αξία να σε χειροκροτώ παρά να προσπαθώ να τρέξω εγώ τον αγώνα αντί για σένα. Βλέπεις; Με την προθυμία μου να είμαι μέρος της ζωής σου, έκανα υπερβολικά πολλά. Το βλέπω τώρα. Δεν το καταλάβαινα τότε. Θέλω μόνο το καλύτερο για σένα. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορώ να σου προσφέρω».

Και ακόμη περισσότερο, η Ρόουζ τώρα φαίνεται σίγουρη ότι μπορεί να συν-δημιουργήσει και να βοηθήσει να φανερωθούν οι επιθυμίες της κόρης της. Ωω! Αυτός είναι συνήθως ένας ρόλος που δίνεται στους Οδηγούς υψηλότερης δόνησης ή στους Αγγέλους... Και απλά θυμηθείτε ότι η Ρόουζ ήταν στο πνεύμα μόνο τρεις εβδομάδες! Μια πραγματικά αξιόλογη γυναίκα!

Είπε:

«Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να με καλέσεις όταν με χρειάζεσαι. Σε νιώθω. Ακούω τις εκκλήσεις σου και κάνω το κατά δύναμιν για να σε βοηθήσω να τις δημιουργήσεις στον κόσμο σου (σε μορφή). Μπορώ να σε βοηθήσω. Θα κάνω ό, τι μπορώ για να σε βοηθήσω. Ο χρόνος μου δεν είναι περιορισμένος κι έτσι μπορώ ν’ αλλάξω τον χρόνο και το χώρο για να δημιουργήσω τις απαραίτητες μεταβολές. Ζήτα. Να είσαι ξεκάθαρη με αυτό που θέλεις και ζήτα».

Όταν η κόρη της ζήτησε καθοδήγηση σχετικά με την πορεία και το σκοπό της ζωής της, η Ρόουζ είπε αυτά τα βαθιά λόγια αγάπης και ενθάρρυνσης:

«Η ζωή σου είναι δική σου, αγαπημένη. Υπερασπίζω ό, τι κάνεις. Σ΄ αγαπώ περισσότερο κάθε μέρα που είμαι εδώ. Σε βλέπω καθώς και όλα αυτά που κάνεις. Στ’ αλήθεια. Σε βλέπω περισσότερο από ποτέ πριν. Σε καταλαβαίνω... ό, τι σε οδηγεί και ό, τι σε παρακινεί. Το βλέπεις αυτό στον εαυτό σου; Βλέπεις πόσο όμορφη είσαι;
Με τιμάς! Με κάθε αναπνοή που παίρνεις, με τιμάς. Είσαι ευλογία! Η ζωή σου και ο κόσμος που δημιουργείς είναι μια ευλογία. Να κοιτάς όλα όσα κάνεις όχι με την παραμικρή λεπτομέρεια, αλλά ως μια τεράστια πολύχρωμη ταπετσαρία με υφάδι και στημόνι, αγαπημένη μου. Δημιουργείς ένα αριστούργημα»!

Όλοι πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά στον κόσμο χωρίς να κάνουμε μεγάλες δηλώσεις. Αλλά αυτή δεν είναι στην πραγματικότητα η αλήθεια. Το να μιλήσετε σε κάποιον στη στάση του λεωφορείου, να κρατήσετε το χέρι της κόρης σας και να της δείξετε πόσο την αγαπάτε, να είστε παρόντες και δυνατοί όταν ο άντρας ή η γυναίκα σας είναι αναστατωμένος/η. Αυτές οι στιγμές έχουν πολλά και μόνιμα αποτελέσματα που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Οι κυματισμοί αυτών των ενεργειών συνεχίζονται και συνεχίζονται. Είναι ακαταμέτρητοι! Καταλάβετε ότι κάνετε τη διαφορά. Με κάθε αναπνοή και κάθε ενέργεια κάνετε τη διαφορά. Και με όσο περισσότερους ανθρώπους αλληλεπιδράτε τόσο μεγαλύτερη είναι και η διαφορά που κάνετε, τόσο πιο μεγάλοι οι κυματισμοί. Αυτό είναι το μόνο που απαιτείται. Δεν χρειάζονται μεγάλες δηλώσεις. Διαδώστε την αγάπη σας μακριά και ευγενικά...

«Μη βιάζεσαι. Έχεις τόσο πολύ χρόνο ακόμη να ζήσεις. Απόλαυσε τις στιγμές που έχεις και μη σπαταλάς το χρόνο σου αναλογιζόμενη το μακρινό μέλλον. Σταμάτα και ανάπνεε. Κοίταξε τα χέρια σου και επίστρεψε στο σημείο που βρίσκεσαι, σε αυτό που κάνεις. Ξέρω ότι είναι εύκολο να παρασυρθείς (ήμουν εκεί την τελευταία δεκαετία!) αλλά προσπάθησε να επιστρέφεις εκεί που βρίσκεσαι. Μια στιγμή. Αυτή τη στιγμή. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το μόνο που μετράει.
Αγάπα την κόρη σου όπως σ’ αγαπώ. Η αγάπη μου είναι επέκταση αυτού που της δίνεις (μέσα από σένα μπορώ να της δώσω τη φυσική αγάπη που επιθυμεί – αλλά και τη γενεαλογία των μητέρων που έχουν περάσει καθ 'όλη τη διάρκεια των γενεών). Σ' αγαπώ τόσο πολύ! Είμαι πάντα μαζί σου. Είμαι μαζί σου. Σ' αγαπώ».

Όταν ρωτήθηκε αν η κόρη της θα μπορούσε να την βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο, η Ρόουζ απάντησε:

«Δεν χρειάζομαι τίποτα από σένα. Δεν χρειάζομαι βοήθεια. Το ταξίδι μου προς τα πάνω δεν επηρεάζεται από τίποτα που μπορείς να κάνεις. Είναι δικό μου. Αισθάνομαι απίστευτα! Είμαι απίστευτη! Εύχομαι μόνο να μπορούσες να με δεις τώρα! Επιθυμώ μόνο να αγγίξω το χέρι σου για τελευταία φορά και να σου πω ότι σ’ αγαπώ ξανά και ξανά. Το ξέρεις αυτό. Πόσο σ’ αγαπώ»!

Τα τελευταία λόγια της Ρόουζ ήταν απίστευτα εγκάρδια και η αγάπη της για την κόρη της ήταν τόσο παθιασμένη:

«Είμαι μαζί σου. Είμαι πάντα μαζί σου. Κρατάω το χέρι σου και σου δίνω μια σπρωξιά επιβεβαίωσης κάθε φορά που τη χρειάζεσαι. Όλα θα είναι καλά. Είμαι εδώ, αγαπημένη. Ο χρόνος θα περάσει και η ηλικία θα μεγαλώσει και θα είμαι πάντα μαζί σου (τη μία ζωή μετά την άλλη).
(Βάζοντας το χέρι της στην καρδιά της). Είσαι στην καρδιά μου πάντα. Είσαι μέρος μου. Δεν μπορούμε να είμαστε χώρια».

ΠΗΓΗ: https://maureenstgermain.com 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Αγγελική Σ. Νατσούλη Κυριακή, 8 Απριλίου 2018

Η περιστροφική κίνηση των τσάκραΣτα σανσκριτιά, η λέξη τσάκρα σημαίνει "τροχός". Υπάρχουν επτά τροχοί ή σημεία ενέργειας στο σώμα μας και κάθε τσάκρα έχει ξεχωριστό χαρακτήρα και σχετίζεται με διαφορετικές πτυχές της ύπαρξής μας.

Τα επτά τσάκρα, από μεταφυσική άποψη, είναι τα σημεία που η ενέργεια ρέει μέσα μας, σύμφωνα με τις ινδουιστικές, βουδιστικές και Jain πεποιθήσεις. Τα τσάκρα είναι: της ρίζας (βάσης της σπονδυλικής στήλης), της ιερής περιοχής (κάτω κοιλιακή χώρα), του ηλιακού πλέγματος (άνω κοιλιακή χώρα), της καρδιάς, του λαιμού, του τρίτου ματιού (ανάμεσα στα μάτια) και του στέμματος (στην κορυφή της κεφαλής).

Είναι οι κρίσιμοι κόμβοι που καθορίζουν την κατάσταση του σώματος και του νου. Ακριβώς όπως ο εγκέφαλος ελέγχει τις φυσικές, διανοητικές και πνευματικές λειτουργίες μέσω των νευρικών κυττάρων, τα τσάκρα λαμβάνουν το πράνα ή κοσμική ενέργεια που είναι μέσα σε όλα τα όντα και την μετατρέπει σε πνευματική ενέργεια.
Πιστεύεται ότι τα τσάκρα μας περιστρέφονται από τη βάση της σπονδυλικής στήλης μέχρι την κορυφή της κεφαλής μας με δεξιόστροφη κίνηση.

Πώς μετράται η περιστροφή των τσάκρα.
Εκείνοι που εκπαιδεύονται στην ενεργειακή εργασία, για παράδειγμα οι απόφοιτοι της Σχολής Θεραπείας της Barbara Brennan, μπορούν να μετρήσουν ενδεχομένως την περιστροφή των ενεργειών των μεμονωμένων τσάκρα χρησιμοποιώντας ένα ξύλινο εκκρεμές ή σκανάροντας το τσάκρα με την παλάμη των χεριών τους.

Μπορείτε να οραματιστείτε πώς γίνεται αυτό με το να φανταστείτε ένα ρολόι τοίχου που κρέμεται στο στήθος σας. Για τους εκπαιδευόμενους στην ενεργειακή εργασία, ο ασκούμενος μπορεί να νιώσει ή να οραματιστεί τους δείχτες του ρολογιού πηγαίνοντας δεξιόστροφα ή αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού, αργά, γρήγορα ή ελλειψοειδώς.  

Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίσετε τα τσάκρα σας;
Τι συμβαίνει αν τα τσάκρα σας δεν περιστρέφονται σωστά;

Μπορεί ένα μπλοκάρισμα σε μια περιοχή τσάκρα να είναι η αιτία της σωματικής ή συναισθηματικής έντασης ή ασθένειας στο σώμα σας. Εάν τα τσάκρα σας δεν περιστρέφονται δεξιόστροφα, τότε η υγεία και η ευεξία σας δεν θα είναι σε άριστη ισορροπία.
Μια μη ισορροπημένη κίνηση της περιστροφής μπορεί να υποδεικνύει προβλήματα. 

Όταν περιστρέφονται σωστά, η ενέργεια ρέει μέσα σας εύκολα και αβίαστα και εκπέμπετε καλή υγεία και ζωντάνια. Όταν τα τσάκρα σας είναι φραγμένα ή δεν περιστρέφονται σωστά, η ενέργεια μπορεί να κολλήσει, να αισθανθείτε λήθαργο και να αντιμετωπίσετε σωματικές ασθένειες.

Θεραπεύστε τα τσάκρα σας.
Εάν αισθάνεστε ότι έχετε προκαλέσει βλάβη στα τσάκρα σας, πρέπει να κάνετε κάποια αυτοθεραπεία. Μπορείτε να αλλάξετε την ενέργεια του εαυτού σας κάνοντας θετικές επιλογές. Και, μπορείτε να εργαστείτε με τη βοήθεια ενός εκπαιδευμένου επαγγελματία για να φέρετε σε ευθυγράμμιση τα τσάκρα σας. Υπάρχουν επίσης τρόποι να ασκήσετε τα τσάκρα σας και να τα τροφοδοτήσετε σωστά με τα σωστά τρόφιμα.
Μπορείτε να πειραματιστείτε με το χειρισμό των δικών σας τσάκρα, οραματιζόμενοι κάθε τσάκρα. Καθίστε σε μια άνετη καρέκλα και κλείστε τα μάτια σας. Μπορείτε να παίξετε μουσική διαλογισμού, αν σας βοηθάει. Ξεκινήστε παίρνοντας τρεις μεγάλες αναπνοές. Κάθε εισπνοή να είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη και αφήστε τους ώμους σας να πέφτουν πιο χαμηλά σε κάθε εκπνοή. Στη συνέχεια αναπνέετε κανονικά καθώς θα επιτρέπετε στο μυαλό σας να καθαρίζει.

Με το νου σας συντονιστείτε με το κάθε τσάκρα σε κάθε σημείο του σώματός σας. Οραματιστείτε κάθε τροχό ζωηρά χρωματισμένο, περιστρεφόμενο δεξιόστροφα με κανονική ταχύτητα. Πιστεύεται εν γένει ότι έχετε τη δύναμη να αλλάξετε τον ρυθμό περιστροφής κάθε τσάκρα και μπορείτε έτσι να θεραπεύσετε τον εαυτό σας.  

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Αγγελική Σ. Νατσούλη


Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

Το "Παιχνίδι του Κρυφτού"Έχουμε πει πολλές φορές ότι η ζωή στη Γη είναι ένα παιχνίδι... δεν μοιάζει με παιχνίδι... είναι παιχνίδι.  

Αυτό που ακολουθεί είναι μια περιγραφή της ζωής πάνω στον πλανήτη από πληροφορίες που προήλθαν από τις αγαπημένες οντότητες γνωστές ως The Group μέσω του Steve Rother και αποτέλεσαν τη βάση όλων των πληροφοριών που ακολούθησαν μετέπειτα και περιέχονται στο πρώτο βιβλίο με τίτλο ‘Η Ρομφαία του Μιχαήλ’  (Εκδόσεις Κρύων) από τον Steve και Το Γκρουπ. Ακολουθεί η απάντηση Του Γκρουπ στην ερώτηση του Steve
Γιατί είμαστε εδώ;

Θα σας πάμε ένα ταξίδι πίσω…  Όλοι μας βρισκόμαστε μαζεμένοι σε ένα λιβάδι στην βάση ενός βουνού. Είμαστε στην Εστία και παίζουμε όλοι μαζί με την ιδανική αγάπη. Ένας αγαπητός αδελφός πλησιάζει και λέει: Θα ήθελε κανείς εδώ να παίξουμε ένα νέο Παιχνίδι;

Τι είδους Παιχνίδι; ρωτάμε. Είναι σαν αυτά που παίζουμε τώρα;

Όχι, ήρθε η απάντηση. Δεν είναι κάτι που έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν. Είναι ένα περίπλοκο Παιχνίδι με πολλές μεταμφιέσεις. Θα φοράμε πέπλα έτσι ώστε να μην μπορούμε πλέον να βλέπουμε ή να ενθυμούμαστε την πραγματική φύση μας… ακόμα και η ύπαρξη του πέπλου θα μας είναι κρυμμένη. Και μετά θα ξεκινήσουμε το Παιχνίδι προσπαθώντας να θυμηθούμε ξανά. Όμως το πέπλο θα είναι τόσο δραστικό που θα έχουμε ξεχάσει όχι μόνο ποιοι είμαστε αλλά και την Εστία. Ακόμα και όταν συναντιόμαστε, καθώς βαδίζουμε στα μονοπάτια μας, θα κοιταζόμαστε στα μάτια και δεν θ’ αναγνωριζόμαστε. Αυτό θα είναι τόσο δραστικό που πολλοί θα κοιτάμε γύρω μας τις μεταμφιέσεις και πραγματικά θα πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά αυτές. Θα κρατήσουμε εν ισχύ όλες τις δυνάμεις μας αλλά δεν θα θυμόμαστε πώς να τις χρησιμοποιούμε ή ακόμα και το γεγονός ότι υπάρχουν... θα πρέπει να τις ανακαλύπτουμε καθώς θα παίζουμε.

Το Παιχνίδι θα παίζεται σε φάσεις και πριν αρχίσουμε κάθε φάση του Παιχνιδιού, θα τοποθετούμε όσα αναμνηστικά θέλουμε στο μονοπάτι μας ως πινακίδες που θα μας βοηθούν στο να θυμηθούμε. Θα είναι καλύτερα να τοποθετούμε πολλά αναμνηστικά, διότι οι περισσότεροι από εμάς θα τα διώχνουν εύκολα με τη λογική τους. Εμείς θα διαλέξουμε τον χρόνο και τον τόπο για τις εισόδους και τις εξόδους σε αυτόν τον Πινάκα Παιχνιδιού. Επίσης θα ορίσουμε τις συνθήκες και τα διδάγματα που επιθυμούμε να ολοκληρώσουμε ενόσω θα βρισκόμαστε κάτω από το πέπλο. Το σκορ μας θα καταγράφεται και οι πόντοι μας θα συγκεντρώνονται από την μια φάση στην επόμενη. Αυτό το σύστημα καταγραφής των πόντων θα χρησιμοποιηθεί από εμάς για να καθοριστεί τι θα συμπεριληφθεί στην επόμενη φάση και όταν φέρνουμε την κάθε φάση του Παιχνιδιού εις πέρας, κάποιες συγκεκριμένες ιδιότητες θα μεταφέρονται στην επόμενη φάση. Θα έχουμε διατηρήσει την βασική ύπαρξη και την προσωπικότητα μας, όμως δεν θα το θυμόμαστε ότι περνάνε μαζί μας μέσω του πέπλου σε κάθε επόμενη φάση.

Το χιούμορ θα είναι πάντα ένα αναμνηστικό που θα περνάει ανεμπόδιστα μέσω του πέπλου και αν ανακαλύπτουμε - όσοι από εμάς θα βρίσκονται στην Αλλη Πλευρά του πέπλου - ότι εσείς μέσα στο Παιχνίδι γίνεστε πολύ σοβαροί, θα γαργαλίζουμε το χιούμορ σας σαν υπενθύμιση ότι είναι μόνο ένα Παιχνίδι αυτό που παίζουμε. Θα υπάρχουν επίσης πολλοί οδηγοί διαθέσιμοι στον δρόμο μας για να μας βοηθούν όταν περιπλανιόμαστε πολύ μακριά από το μονοπάτι μας.

Ω ναι, παραλίγο να ξεχάσω, ένα σημαντικό κομμάτι του Παιχνιδιού… πάντα θα υπάρχει το δικαίωμα της Ελεύθερης Επιλογής. Θα έχουμε απόλυτη επιλογή σε όλα τα θέματα… μπορούμε ακόμη να επιλέξουμε να μη παίξουμε το Παιχνίδι ή να καλέσουμε έναν αντικαταστάτη. Μπορούμε να επιλέξουμε να κρυφτούμε ή να επιλέξουμε να ψάξουμε… εξαρτάται εντελώς από εμάς.
Στον Πίνακα Παιχνιδιού θα παίζει μεγάλο ρόλο η πολικότητα. Αυτό έχει να κάνει με τη μηχανική του ίδιου του Πίνακα Παιχνιδιού και θα είναι απαραίτητο εξάρτημα καθώς θα μας παρέχει την αντίθεση που χρειάζεται. Επιπλέον, η πολικότητα θα μειώνει την όραση μας. Μέσα από μάτια που δεν βλέπουν καθαρά εξαιτίας της πολικότητας, θ’ αντιλαμβανόμαστε πράγματα όπως: Πάνω ή Κάτω, Φώς ή Σκοτάδι, Καλό ή Κακό, Αγάπη ή Φόβος και Σωστό ή Λάθος. Μην αφήσουμε αυτό να μας ξεγελάσει, είναι μόνο μια παραίσθηση για την πλάκα του Παιχνιδιού.

Θα αφήσουμε όλοι μας τις ανώτερες πλευρές του εαυτού μας σε ένα ξεχωριστό μέρος κατά την διάρκεια του Παιχνιδιού, διαφορετικά το Παιχνίδι θα γινόταν πολύ εύκολο. Ο Ανώτερος Εαυτός μας θα είναι πάντα διαθέσιμος για εμάς. Η πρόκληση θα είναι να μάθουμε να τον προσεγγίζουμε και να θυμόμαστε ότι υπάρχει σαν κομμάτι του εαυτού μας. 
Επίσης μπορούμε να διαλέγουμε ξεχωριστούς αγαπημένους να ταξιδεύουν στο πλευρό μας σε κάθε φάση, οι οποίοι θα μας συμβουλεύουν κατά την διάρκεια του Παιχνιδιού. Ακόμη και αυτό, όμως, δηλαδή το να θυμόμαστε τη παρουσία τους, θα είναι κι εκείνο ένα μεγάλο κομμάτι του Παιχνιδιού.

Στόχος του Παιχνιδιού είναι να δούμε πόσοι πολλοί από εμάς μπορούμε να θυμηθούμε ποιοι είμαστε, και τι δημιουργικές δυνάμεις έχουμε. Όταν τελικά θυμηθούμε, τότε θα ξαναενωθούμε με τον Ανώτερο Εαυτό μας και θα ξαναδημιουργήσουμε την Εστία μας στην Άλλη Πλευρά του πέπλου για να αποδείξουμε ότι έχουμε ενθυμηθεί πλήρως.

Λοιπόν…; Ποιος θέλει να παίξει;

Αυτές οι πληροφορίες δημιουργήθηκαν για να κυκλοφορούν και να διανέμονται ελεύθερα, αρκεί να περιλαμβάνουν τις λέξεις: “Copyright μεταφρασμένου υλικού: www.espavo.org"
Mετάφραση: "LightWorker.gr"