Σάββατο, 5 Απριλίου 2008

Η ζωή είναι ενέργεια


Όλη η ζωή είναι ενέργεια σε κίνηση. Τίποτα δεν μένει ακίνητο. Τίποτα. Ούτε μια μικρή πέτρα, ένας βράχος. Και η κίνηση σημαίνει αλλαγή. Όμως η ενέργεια αυτή δεν δονείται με την ίδια ταχύτητα συχνότητας - ή, αλλιώς, με το ίδιο επίπεδο συνειδητότητας. Η ενέργεια που είναι ολότελα συνειδητή για τον εαυτό της κινείται ταχύτερα και παράγει διαφορά. Η ενέργεια που δεν είναι ολότελα συνειδητή για τον εαυτό της κινείται πολύ αργά και παράγει ξανά και ξανά το ίδιο πρότυπο που είχε προηγουμένως, έως ότου εκείνο το πρότυπο αποφασίσει να αλλάξει το ίδιο μέσα από μια μακριά περίοδο χρόνου. Για το λόγο αυτό βλέπουμε την πέτρα να παραμένει η ίδια ενώ η εμφάνιση ενός ανθρώπου αλλάζει με το χρόνο. Στην πράξη ο άνθρωπος αλλάζει από μέρα σε μέρα, αν και αυτές οι αλλαγές δεν γίνονται αντιληπτές, όπως και οι αλλαγές της πέτρας.
Τα συστήματα ενέργειας που δονούνται με χαμηλότερη ταχύτητα είναι περισσότερο αξιόπιστα, περισσότερο έγκυρα, περισσότερο σταθερά. Αυτό συμβαίνει ακριβώς επειδή παράγουν ξανά και ξανά το ίδιο πρότυπο όπως και πρώτα, μέχρι τη στιγμή που το ίδιο το πρότυπο θα αλλάξει τον εαυτό του μετά από μια πολύ μεγάλη χρονική περίοδο. Το σύμπαν, επί παραδείγματι, περιστρέφεται με τέτοιο πρότυπο. Ο Γαλαξίας μας (Milky Way) περιστρέφεται με τον ίδιο τρόπο για δισεκατομμύρια χρόνια και θα εξακολουθήσει να το κάνει για άλλα τόσα και περισσότερο. Όλα έχουν να κάνουν με τη συνειδητότητα του εαυτού. Ακόμα και η πέτρα έχει αυτοσυνείδηση αλλά το επίπεδο είναι πολύ χαμηλό. Η ενέργεια που έχει μεγάλη αυτοσυνείδηση τείνει να την αυξάνει. Όταν η ενέργεια αποκτήσει επίγνωση της συνειδητότητάς της, τείνει να γίνεται όλο και περισσότερο ενσυνείδητη.