Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

Γάλλος Αναισθησιολόγος μιλάει για Επιθανάτιες Εμπειρίες Ασθενών

Jean-Jacques Charbonier, born 16 May 1956 in Saint-Gaudens, is a physician anesthesiologist intensivist known for his stories on the professional life after death. He is the author of several books on the subject, regularly hosts conferences and participated in various radio and television. He is an honorary member of the Centre for the Study of near-death experiences (CEEMI) and works with the association.

Ο Ζαν-Ζακ Σαρμπονιέ γεννήθηκε στις 16 Μαΐου στο Σαιν-Γκωντάν στη Ν. Γαλλία, είναι αναισθησιολόγος, εντατικολόγος, γνωστός για τις ιστορίες του σχετικά με τη συνέχεια της ζωής μετά το θάνατο. Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων σχετικά με το θέμα, δημιουργεί τακτικά συνέδρια και έχει συμμετάσχει σε διάφορα προγράμματα ραδιοφώνου και τηλεόρασης. Είναι επίτιμο μέλος του Κέντρου για τη Μελέτη των επιθανάτιων εμπειριών (CEEMI) και συνεργάζεται με την ένωση.

Δεν υπάρχουν ελληνικοί υπότιτλοι και θα μπορέσουν να το παρακολουθήσουν μόνον όσοι καταλαβαίνουν αγγλικά.