Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

Μήνυμα από τον Ελ Μόρυα


Ελήφθη 15/3/2011

Οραματισθείτε ένα Μπλέ Σάπφειρο να περιβάλει τους πυρηνικούς αντιδραστήρες της Ιαπωνίας. Αυτό θα προκαλέσει ταχύτερη ψύξη της θερμοκρασίας τους.

Και ακόμα, προβάλλοντας αυτή την ενέργεια του μπλε χρώματος πάνω από τον ουρανό της περιοχής, θα δημιουργήσει ένα τείχος προστασίας.

Οι προσπάθειές σας, οι προθέσεις σας θα μεγιστοποιηθούν καθώς θα προβάλλουμε κι εμείς μαζί σας.

Καλέστε μας πριν ξεκινήσετε και θα είμαστε μαζί σας.