Η πολύτιμη ενέργεια του σώματοςΜια προσπάθεια εξήγησης και κατανόησης της συμπαντικής ενέργειας που δημιουργεί κόσμους, δοσμένη από ανώτερες πνευματικές οντότητες στους ανθρώπους των αρχών του 20ου αι. Από το βιβλίο "Το Κρυφό Μονοπάτι".

"…Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Ο οδηγός ενός τρένου χρειάζεται την ενέργεια του ατμού ή του ηλεκτρικού ρεύματος για να κινήσει τη μηχανή. Όταν αυτή η ενέργεια λείπει ή δεν επαρκεί, τότε η μηχανή σταματά. Στην προκειμένη περίπτωση ο οδηγός είναι το πνεύμα και η μηχανή είναι το σώμα, η ύλη. Όταν η ύλη πρέπει να μετακινηθεί από το πνεύμα, τότε χρειάζεται μιαν ενέργεια, ένα ενεργειακό ρεύμα.

Οι σοφοί των αρχαίων χρόνων ονόμαζαν αυτήν την ενέργεια στον άνθρωπο ψυχή, σε αντίθεση με το πνεύμα και το σώμα. Γι’ αυτό και σωστά δίδασκαν ότι ο άνθρωπος αποτελείται από πνεύμα, ψυχή και σώμα. Η Βίβλος σας αυτό το ενεργειακό ρεύμα ή ζωτική ενέργεια το ονομάζει πνοή ζωής: «Και ο Κύριος ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από χώμα τής γης· και εμφύσησε στους μυκτήρες του πνοή ζωής, και έγινε ο άνθρωπος σε ψυχή που ζει» (Γέν. 2:7). Η σημερινή σας επιστήμη ονομάζει το ενεργειακό ρεύμα στον άνθρωπο ‘ενεργειακή ακτινοβολία’. Βρίσκεται δε σε όλα και γύρω από όλα όσα έχει φτιάξει ο Θεός. Κάθε άνθρωπος, κάθε ζώο, κάθε φυτό, κάθε πέτρα, κάθε ορυκτό, κάθε υγρό, κάθε ουράνιο σώμα, κάθε πνεύμα και οτιδήποτε υπάρχει. Έχει τη δική του ενεργειακή ακτινοβολία. Δεν πρόκειται για κάτι υλικό παρά για κάτι πνευματικό, άυλο, που είναι πάντα συνδεδεμένο με το πνεύμα. Είναι η ζωτική δύναμη του πνεύματος. Όπου λοιπόν υπάρχει ζωή, εκεί υπάρχει ακτινοβολία και όπου υπάρχει ακτινοβολία εκεί υπάρχει πνεύμα. Αφού η ενεργειακή ακτινοβολία υπάρχει μέσα και γύρω από οτιδήποτε έχει δημιουργήσει ο Θεός, τότε πρέπει να συμπεράνουμε ότι σε όλα τα δημιουργήματα του Θεού υπάρχει ένα πνεύμα.

Αυτό σας φαίνεται απίστευτο και όμως είναι αλήθεια.

Τώρα, όταν ένα πνεύμα είναι συνδεδεμένο με ένα υλικό σώμα, τότε έχει κατ’ αρχήν, την ενεργειακή ακτινοβολία που του είναι απαραίτητη για την ίδια του την ύπαρξη σαν πνεύμα. Συνακόλουθα έχει την ανάλογη επιπλέον ενεργειακή ακτινοβολία που χρειάζεται για να μπορέσει να ζήσει, ν’αναπτυχθεί και να μεταχειριστεί το γήινο σώμα του. Έτσι χρειάζεται και η μηχανή του τρένου, για να σου δώσω ένα γήινο παράδειγμα, αν και ατελές, μιαν ορισμένη ποσότητα ενέργειας για να ξεκινήσει η ίδια και μία επιπλέον δόση για να τραβήξει τα βαγόνια. Για το πνεύμα σας βαγόνι είναι το σώμα. Το πνεύμα σας, επομένως, χρειάζεται για το σώμα μια επιπλέον δόση ενεργειακής ακτινοβολίας.

Η ακτινοβολία που χρειάζεται το σώμα είναι διαφορετική από αυτήν του πνεύματος. Διότι ό,τι πρόκειται να επιδράσει πάνω στην ύλη, πρέπει πρώτα να προσαρμοστεί με την συχνότητα στην οποία δονείται η ύλη. Η ακτινοβολία του γήινου σώματος δεν είναι τόσο εξαϋλωμένη, τόσο υψηλά δονούμενη όπως η ακτινοβολία του πνεύματος που βρίσκεται μέσα στο σώμα.
Για τις γήινες ενέργειες μεταχειρίζεστε υλικούς αγωγούς· σύρματα, ώστε ο ηλεκτρισμός να δρα με την απαιτούμενη ένταση σε κάθε περίπτωση. Έχετε ακόμα μηχανήματα η λειτουργία των οποίων απαιτεί διαφορετική ένταση. Όταν το ηλεκτρικό ρεύμα που διέρχεται είναι πιο δυνατό απ’ όσο χρειάζεται, τότε καταστρέφει το μηχάνημα. Όταν πάλι δεν είναι αρκετό, η μηχανή δεν δουλεύει.
Σε όλα τα έμψυχα όντα διοχετεύεται όμοια σε όλο τον οργανισμό, με όλες του τις θαυμαστές εγκαταστάσεις που εσείς ονομάζετε όργανα, μέσω ενός αγωγού η ενεργειακή ακτινοβολία με την απαιτούμενη ένταση. Όταν είναι πολύ δυνατή, διαταράσσει την ισορροπία του οργανισμού, όταν είναι πολύ αδύνατη τότε το όργανο παύει να εργάζεται.
Αγωγός αυτής της ενεργειακής ακτινοβολίας είναι το αίμα. Όταν ο αγωγός καταστραφεί είτε λόγω αιμορραγίας είτε λόγω αποσύνθεσης, τότε σταματά και η παροχή της ακτινοβολίας, ακριβώς όπως συμβαίνει και με το ηλεκτρικό ρεύμα που διακόπτεται όταν τα σύρματα χαλάσουν, κοπούν ή σκουριάσουν.

Επειδή το αίμα είναι ο αγωγός και χωρίς αίμα δεν μπορεί να ζήσει ο οργανισμός, γι’ αυτό και στη Βίβλο το αίμα ονομάζεται ψυχή: «Μόνον να απέχεις πάρα πολύ από το να φας το αίμα· επειδή, το αίμα είναι η ψυχή· και δεν μπορείς να φας την ψυχή μαζί με το κρέας» (Δευτ. 12:23). Η ακτινοβολία ενός οργανισμού δεν δημιουργείται από το πνεύμα που βρίσκεται μέσα του (το πνεύμα τη λαμβάνει από το σύμπαν μέσω της αναπνοής και του τσάκρα της κορυφής) αλλά παράγεται από την τροφή που δέχεται αυτός ο οργανισμός.

Προσπάθησες ποτέ να καταλάβεις πώς αναπτύσσεται ένα σώμα; Παρατήρησε το δικό σου σώμα και την ανάπτυξή του! Νομίζεις ίσως ότι του προστέθηκε έτοιμη ύλη όπως χτίζεται ένα σπίτι, πέτρα πάνω στην πέτρα… Το ξέρεις ότι ο οργανισμός δεν χτίζεται έτσι. Το κορμί δεν είναι τίποτε άλλο από συμπυκνωμένη ακτινοβολία, ενέργεια συμπυκνωμένη σε ύλη. Το ίδιο ισχύει για όλα τα σώματα όχι μόνο για τον άνθρωπο, αλλά και για τα ζώα, τα φυτά και τα ορυκτά. Η ανάπτυξή τους και η υλική τους δημιουργία υπόκεινται στους ίδιους Νόμους της συμπύκνωσης της ακτινοβολίας η οποία αποτελείται από ένα μείγμα διαφόρων ειδών ενεργειακής ακτινοβολίας, που δημιουργείται σύμφωνα με θαυμάσιους, άγνωστους σα σας Νόμους. Άλλο είναι το μείγμα για τους ανθρώπους και άλλο για τα ζώα, άλλο για τα φυτά και άλλο για τα ορυκτά.
Η διαφορά του μείγματος όμως δεν συναντάται μόνο στα διαφορετικά επίπεδα υλικής ζωής, αλλά και ανάμεσα στα άτομα του ίδιου επιπέδου. Έτσι κάθε φυλή έχει διαφορετικό μείγμα ακτινοβολίας. Ο μαύρος έχει άλλο, ο λευκός έχει άλλο και ο ερυθρόδερμος έχει πάλι, άλλο. Αλλά και οι άνθρωποι της λευκής φυλής δεν έχουν όλοι το ίδιο μείγμα. Ούτε των άλλων φυλών. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ιδιαίτερο και μοναδικό μείγμα ακτινοβολίας. Δεν υπάρχουν δυο άτομα με ακριβώς την ίδια ακτινοβολία. Αυτό ισχύει και για τα ζώα, τα φυτά, τα ορυκτά.  

Για εσάς είναι μεγάλο μυστικό της φύσης πώς μπορεί η ενέργεια να συμπυκνωθεί σε συμπαγή ύλη! Η ανάπτυξη είναι μια εσωτερική λειτουργία του όντος. Αυτό το άγνωστο κάτι είναι η ακτινοβολία και προέρχεται από τον αέρα, το νερό και την τροφή. Όμως το σώμα δεν μπορεί να μεταχειριστεί όλα όσα βρίσκει στον αέρα, στο νερό και στην τροφή, δηλαδή στην φυσική τους κατάσταση. Πρέπει πρώτα να εξαϋλωθούν, να μετατραπούν σε ακτινοβολία και μετά να μεταφερθούν στα ακρότατα μέρη του σώματος. Η μετατροπή γίνεται με τη διάλυση της υλικής τροφής στο πεπτικό σύστημα κατά την πέψη.
Ο αέρας που εισπνέετε αποτελείται από ένα μείγμα ακτινοβολίας. Οι πνεύμονές σας συγκρατούν μόνον ό,τι χρειάζεται το σώμα σας. Ό,τι σας είναι άχρηστο το εκπνέετε. Και το νερό έχει το δικό του μείγμα ακτινοβολίας. Είναι η ακτινοβολία που χρειάζεται περισσότερο στους οργανισμούς σας. Διότι τα σώματά σας είναι κατά μέγα μέρος συμπύκνωση ακτινοβολίας που προέρχεται από το νερό. Επειδή αυτή παίζει τόσο βασικό ρόλο στις ανάγκες του οργανισμού, γι’ αυτό δεν μπορεί να την στερηθεί κανείς για πολύ. Οι απεργοί πείνας μπορούν να μείνουν εβδομάδες χωρίς τροφή, όμως χωρίς νερό θα πέθαιναν πολύ σύντομα. Για τον ίδιο λόγο πεθαίνουν τα ζώα και τα φυτά μόλις στερηθούν για κάποιο διάστημα την ακτινοβολία του νερού".

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τα χρώματα της αύρας και η σημασία τους

Τα Κρυστάλλινα Παιδιά

Γιατί οι Ινδιάνοι είχαν μακριά μαλλιά;

Τι γίνεται όταν πεθαίνουμε;